HALK ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

KOŞMA Yiğidin eyisini nerden bileyim Yüzü güleç, kendi yaman olmalı Kasavet serine çöktüğü zaman Gönlünün gâmını alan olmalı Benim sözüm yiğit olan yiğide Yiğit olan muntazırdır öğüde Ben yiğit isterim fırka dağında Yiğidin başında duman olmalı Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar Düşmanı görünce ayağa … Continue readingHALK ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

DİVAN ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

GAZEL Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı … Continue readingDİVAN ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

tanzimat edebiyatı şiir örnekleri

HÜRRİYET KASİDESİ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten Vücûdun kim hamir-i … Continue readingtanzimat edebiyatı şiir örnekleri

TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER

Takvim-i Vekayi (1831) : İlk .resmi gazetedir. Bu gazetenin görevini şimdi Resmî Gazete aldı. Ceride-i Havadis (1840) : İlk yarı özel gazetedir. William Churchill adlı bir Türk düşmanı İngiliz tarafından çıkarılmıştır. Tercüman-ı Ahval (1860) : İlk özel gazetedir. Şinasi ve Agah Efendi çıkarmıştır. Mukaddimesi ile … Continue readingTANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER