Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler İlahi Nefes Gazel Olay Çevresinde Gelişen Metinler Battalname Danişmendname Saltukname Cemşid u Hurşid Dede Korkut Hikayeleri Öğretici Metinler Makâlât Mantıku’t Tayr Nasreddin Hoca Fıkraları Fütüvvetname Kitab-ı Siyer-i Nebi Müntehabü’ş Şifa Hamzaname  

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (Divan ve Halk Edebiyatı) Şair ve Eserleri

Tekke (Tasavvuf) Şairleri 12. Yüzyıl Hoca Ahmet Yesevî: Fakr-name, Divan-ı Hikmet 13. Yüzyıl Yunus Emre: Risaletü’n Nushiyye Hacı Bektâş-ı Veli: Makalat, Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî, Kitâbu’l-Fevâid 14. Yüzyıl Abdal Musâ: Nasihatnâme 15. Yüzyıl Kaygusuz Abdal Divân, Gülistân, Gevhernâme, Minbernâme, Budalanâme, Kitâb-ı Miglâte, Vücûdnâme, Saraynâme, Dilgüşâ. … Continue readingİslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (Divan ve Halk Edebiyatı) Şair ve Eserleri

Zihniyet Kavramı

Edebi metinleri incelerken en önemli başlıklardan birisi zihniyet kavramıdır ve uygulamaya yönelik her düzeyde sınavda karşımıza çıkmaktadır. Zihniyet demek bir edebi metinin yazıldığı dönemden etkilenmesidir. Yazıldığı dönemin siyasi, ekonomik, askeri, dini,edebi özelliklerinin yazara ve böylelikle metine yansımasıdır. Kendinizi bir sanatçı olarak düşünün, yaşadığınız dönemden bağımsız … Continue readingZihniyet Kavramı

Sözlü Dönem Şiirleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı sözlü ve yazılı olmak üzere iki bölüme ayrılır ve sözlü döneme destan dönemi de denmektedir. Bu dönemde sav, sagu, koşuk ve destan olmak üzere 4 biçim gelişmiştir. Bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğimizi konuşacağız fakat önce bu döneme ait eserleri diğerlerinden nasıl … Continue readingSözlü Dönem Şiirleri

Halk Edebiyatı Nazım Şekillerini Ayırma

Halk edebiyatı nazım şekillerini birbirinden ayırmadan bahsetmeden önce bunları diğer nazım şekillerinden nasıl ayırırız ondan bahsetmeliyiz. Halk edebiyatı adından da anlaşıldığı gibi halkın edebiyatı yani milli bir edebiyattır. Halkın içinden çıkan bir edebiyatın dili sade, anlaşılırdır. Öyle ki 500 yıl önce söylenen şiirleri çok net … Continue readingHalk Edebiyatı Nazım Şekillerini Ayırma

Göz İçin Uyak Kulak İçin Uyak

Göz ya da kulak için uyak olayını ilk kez Divan edebiyatında duyarız. Sonraki dönemlerde ise Servetifünûn döneminin başında yeniden dile gelir. Öyle bir anlayış farklılığıdır ki bu edebiyatımız için çok önemli bir dönem olan Servetifünûn’un başlamasını sağlar. Bu uyak tartışmasının sebebi aslında o dönemlerde kullandığımız alfabedir. Latin … Continue readingGöz İçin Uyak Kulak İçin Uyak

Divan Edebiyatı Nazım Şekillerini Ayırma

Bu başlıkta Divan edebiyatı nazım şekillerini nasıl ayıracağımızı göreceğiz ama önce karşımıza çıkan örneğin Divan şiiri olduğunu nasıl anlayacağımızdan bahsedelim. Divan şiiri yüksek zümreye hitap eden yani sanatlı bir bir anlayışa dayanır. Osmanlı Türkçesi kullanılır bu şiirlerde ve Osmanlı Türkçesi içerisinde Türkçe, Arapça,Farsça kelimeler barındıran … Continue readingDivan Edebiyatı Nazım Şekillerini Ayırma