Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

 • İlahi
 • Nefes
 • Gazel

Olay Çevresinde Gelişen Metinler

 • Battalname
 • Danişmendname
 • Saltukname
 • Cemşid u Hurşid
 • Dede Korkut Hikayeleri

Öğretici Metinler

 • Makâlât
 • Mantıku’t Tayr
 • Nasreddin Hoca Fıkraları
 • Fütüvvetname
 • Kitab-ı Siyer-i Nebi
 • Müntehabü’ş Şifa
 • Hamzaname