TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER

Takvim-i Vekayi (1831) : İlk .resmi gazetedir. Bu gazetenin görevini şimdi Resmî Gazete aldı.

Ceride-i Havadis (1840) : İlk yarı özel gazetedir. William Churchill adlı bir Türk düşmanı İngiliz tarafından çıkarılmıştır.

Tercüman-ı Ahval (1860) : İlk özel gazetedir. Şinasi ve Agah Efendi çıkarmıştır. Mukaddimesi ile Tanzimat Edebiyatı başlamıştır.

Tasvir-i Efkar (1862) : Şinasi’nin çıkardığı bu gazeteyi sonradan Ebuzziya Tevfik devralır. Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesindeki başarılarını övücü yazılar yayımlamışlardır.

Ayine-i Vatan (1866) : İlk resimli gazetedir.

Muhbir (1866) : Ali Suavi’nin çıkardığı siyasi eleştiri gazetesidir.

Hürriyet (1867) : Namık Kemal ve Ziya Paşa çıkarmıştır.

Terakki (1868) : İlk kez kadınlara özel ek vermiştir.

Mümeyyiz (1869) : İlk kez çocuklara özel ek vermiştir.

İbret (1870) : Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre oyunu sebebiyle kapanır.

Musavver (1872) : Fotoğraflı ilk gazetedir.

Tercüman-ı Hakikat (1878) : Ahmet Mithat Efendi çıkarmıştır. Dönemin en uzun soluklu ve saygın gazetesidir.

Mizan (1886) : Mizancı .Murat’ın çıkardığı ekonomi gazetesidir.

İkdam (1894) : Ahmet Cevdet Paşa’nın çıkardığı günlük siyaset gazetesidir.

Diyojen (1870) : İlk mizah dergisidir.

İbret (1871) :Namık Kemal tarafından çıkarılmıştır.

Devir (1872) : Ahmet Mithat tarafından çıkarılmıştır.

Bedir (1872) : Ahmet Mithat tarafından çıkarılmıştır.

Hadika (1872) : Namık Kemal tarafından çıkarılmıştır.

Sıraç (1873) : Ahmet Mithat tarafından çıkarılmıştır.

Basiret (1869) : Namık Kemal ve  Ziya Paşa çıkarılmıştır.

Sabah (1876) : Şemsettin Sami tarafından çıkarılmıştır.

Vakit (1877) : Ahmet Mithat tarafından çıkarılmıştır.