sözcükte anlam çıkmış sorular

Sözlük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma, onları belli bir yere oturtmadır. Bu da ancak Samuel Butler’in dediği gibi onların belirsiz yanlarını söz duvarla­rıyla kuşatmaklagerçekleşebilir. Bu cümledeki altı çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır? A) Tanımsal sınırlar koyulduğu B) Birbirlerinden etkilenişlerinin gösterildiği … Continue readingsözcükte anlam çıkmış sorular

tanzimat edebiyatı şiir örnekleri

HÜRRİYET KASİDESİ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten Vücûdun kim hamir-i … Continue readingtanzimat edebiyatı şiir örnekleri

TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER

Takvim-i Vekayi (1831) : İlk .resmi gazetedir. Bu gazetenin görevini şimdi Resmî Gazete aldı. Ceride-i Havadis (1840) : İlk yarı özel gazetedir. William Churchill adlı bir Türk düşmanı İngiliz tarafından çıkarılmıştır. Tercüman-ı Ahval (1860) : İlk özel gazetedir. Şinasi ve Agah Efendi çıkarmıştır. Mukaddimesi ile … Continue readingTANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler İlahi Nefes Gazel Olay Çevresinde Gelişen Metinler Battalname Danişmendname Saltukname Cemşid u Hurşid Dede Korkut Hikayeleri Öğretici Metinler Makâlât Mantıku’t Tayr Nasreddin Hoca Fıkraları Fütüvvetname Kitab-ı Siyer-i Nebi Müntehabü’ş Şifa Hamzaname