DİVAN ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

GAZEL Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı … Continue readingDİVAN ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

sözcükte anlam çıkmış sorular

Sözlük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma, onları belli bir yere oturtmadır. Bu da ancak Samuel Butler’in dediği gibi onların belirsiz yanlarını söz duvarla­rıyla kuşatmaklagerçekleşebilir. Bu cümledeki altı çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır? A) Tanımsal sınırlar koyulduğu B) Birbirlerinden etkilenişlerinin gösterildiği … Continue readingsözcükte anlam çıkmış sorular