tanzimat edebiyatı şiir örnekleri

HÜRRİYET KASİDESİ Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten Vücûdun kim hamir-i … Continue readingtanzimat edebiyatı şiir örnekleri

TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER

Takvim-i Vekayi (1831) : İlk .resmi gazetedir. Bu gazetenin görevini şimdi Resmî Gazete aldı. Ceride-i Havadis (1840) : İlk yarı özel gazetedir. William Churchill adlı bir Türk düşmanı İngiliz tarafından çıkarılmıştır. Tercüman-ı Ahval (1860) : İlk özel gazetedir. Şinasi ve Agah Efendi çıkarmıştır. Mukaddimesi ile … Continue readingTANZİMAT DÖNEMİ GAZETELER

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri

Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Eserleri Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler İlahi Nefes Gazel Olay Çevresinde Gelişen Metinler Battalname Danişmendname Saltukname Cemşid u Hurşid Dede Korkut Hikayeleri Öğretici Metinler Makâlât Mantıku’t Tayr Nasreddin Hoca Fıkraları Fütüvvetname Kitab-ı Siyer-i Nebi Müntehabü’ş Şifa Hamzaname  

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (Divan ve Halk Edebiyatı) Şair ve Eserleri

Tekke (Tasavvuf) Şairleri 12. Yüzyıl Hoca Ahmet Yesevî: Fakr-name, Divan-ı Hikmet 13. Yüzyıl Yunus Emre: Risaletü’n Nushiyye Hacı Bektâş-ı Veli: Makalat, Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî, Kitâbu’l-Fevâid 14. Yüzyıl Abdal Musâ: Nasihatnâme 15. Yüzyıl Kaygusuz Abdal Divân, Gülistân, Gevhernâme, Minbernâme, Budalanâme, Kitâb-ı Miglâte, Vücûdnâme, Saraynâme, Dilgüşâ. … Continue readingİslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (Divan ve Halk Edebiyatı) Şair ve Eserleri