Cümle çeşitleri uzaktan eğitim

Şehit Üstegmen Murat Yıldız ÇPAL uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında 07.06.2020 Salı yaptığım 10. sınıf cümle çeşitleri canlı ders videosudur.

HALK ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

KOŞMA Yiğidin eyisini nerden bileyim Yüzü güleç, kendi yaman olmalı Kasavet serine çöktüğü zaman Gönlünün gâmını alan olmalı Benim sözüm yiğit olan yiğide Yiğit olan muntazırdır öğüde Ben yiğit isterim fırka dağında Yiğidin başında duman olmalı Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar Düşmanı görünce ayağa … Continue readingHALK ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

DİVAN ŞİİRİ ÖRNEKLERİ

GAZEL Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı … Continue readingDİVAN ŞİİRİ ÖRNEKLERİ